Hudba Buditelka1901 - ?

styl / žánr
   

aktuální (poslední známá) sestava

nahrávky
   

bývalí členové
    Bohumil Mareček - kapelník

hostování, záskok


informace o skupině

Hudba Buditelka -> Hudba Sokolská (odkaz) -> Dechová Hudba Osvětové Besedy (odkaz)

V roce 1901 po návratu z vojenské služby zakládá Bohumil Mareček, kapelník vojenské posádkové hudby ve Vídni-Bhuman, v hostinci p. Chvapila "U Vořecha" občanský hudební soubor, sestávající se s asi dvanácti lidí, převážně z bývalých muzikantů vojenských kapel, místních horníků a železničářů. Soubor si vzhledem k situaci, která byla v tehdejším Rakousko-Uhersku, dal název Hudba buditelka.

Hudba si díky svému repertoáru získávala stále větší oblibu mezi obyvateli severočeských měst, a proto se i počet členů stále rozrůstal. V roce 1920 měla hudba asi třicet členů a smyčcovou sekci. Vzhledem k tomu, že hrála stále více na sokolských akcích (sokokolská cvičení, župní i krajská) změnila název na Hudba Sokolská (odkaz).

Zakládající členové: B. Mareček, Nuc, Hanzlík, Tyšer, Pešula st., Janoušek, Vošahlík, Kratochvíl, Štrobl, Hakl, Moulis, Chvapil.