Seznam skupin | Úvodní strana | Seznam hudebníků

Otakar Fröhlich portrait
narození
7.6.1946
působení
Pichlovanka (trumpeta)
Akustik (trumpeta)
Dechová Hudba Osvětové Besedy (trumpeta)
Dechový Orchestr ZUŠ Litvínov (trumpeta)
informace o hudebníkovi


bratr Eduard Fröhlich (odkaz)
synovec Eduard Fröhlich (odkaz)
synovec Jan Fröhlich (odkaz)