Seznam skupin | Úvodní strana | Seznam hudebníků

Otto Liška portrait
působení
Krušnohorská Dudácká Muzika (dudy, zpěv, umělecký vedoucí)
informace o hudebníkovi


Tereza Lišková (odkaz)