Seznam skupin | Úvodní strana | Seznam hudebníků

Václav Švingal portrait
působení
Pichlovanka (trumpeta)
Klub 49 (trumpeta)
informace o hudebníkovi