Seznam skupin | Úvodní strana | Seznam hudebníků

(Šíša, Sheesha) portrait
působení
Topunky (kytara)
Víš Co, Vůbec Nic? (kytara)
informace o hudebníkovi