Seznam skupin | Úvodní strana | Seznam hudebníků

Petr Fiedler portrait
působení
Posledňáci (banjo, zpěv)
informace o hudebníkovi