Seznam skupin | Úvodní strana | Seznam hudebníků

Rostislav Mach portrait
působení
Ing. Kašpar CSc (kytara)
Sci-Fi (kytara, zpěv)
informace o hudebníkovi

-