Seznam skupin | Úvodní strana | Seznam hudebníků

Petr Kopecký (Bordža) portrait
působení
Napalmed (kovy)
informace o hudebníkovi

-