Seznam skupin | Úvodní strana | Seznam hudebníků

Ilona Hellmichová (Miška) portrait
působení
Bodláčí (kontrabas, zpěv)
Kvinta (kontrabas, zpěv)
Pro Kočku (kontrabas)
informace o hudebníkovi

-