Seznam skupin | Úvodní strana | Seznam hudebníků

Vladimír Matějka portrait
narození
12.3.1919
úmrtí
1.2.1994
působení
Pěvecké Sdružení Severočeských Učitelů (?)
informace o hudebníkovi

Narodil se v Oborách, okres Příbram. V roce 1937 ukončil studium na příbramské reálce a poté v letech 1937–1939 pokračoval ve studiích profesury kreslení a deskriptivní geometrie na ČVUT a na Univerzitě Karlově u profesorů Oldřicha Blažíčka, Cyrila Boudy, Karla Lidického a Karla Pokorného.

Okupací přerušená vysokoškolská studia ukončil až v roce 1946 státními zkouškami. Po dvouleté praxi na státním reálném gymnáziu v Mostě byl v roce 1948 ustanoven státním profesorem. Za účast na demonstraci studentů 17. listopadu 1939 byl internován do koncentračního tábora Sachsenhausen a v srpnu 1942 transportován do koncentračního tábora Dachau. Odtud byl propuštěn jako jeden z posledních studentů 25. prosince 1942.

V následujícím roce krátce vyučoval na rodinné škole v Nymburku a poté byl totálně nasazen v Příbrami. Od r. 1950 vyučoval na pedagogickém gymnáziu Teplicích a od roku 1958 působil v Příbrami jako okresní školní inspektor. V roce 1970 byl jmenován zástupcem ředitele na Gymnáziu v Příbrami.

Ve volném čase se věnoval hudbě, kresbě, malbě a řezbě. Od roku 1946 byl postupně členem pěveckých souborů Severočeských učitelů a Pěveckého sdružení pražských učitelů, jehož byl v roce 1999 jmenován čestným členem in memoriam.

V 60. a 70. letech publikoval své kresby a grafiky v regionálním tisku. Byl jedním ze zakládajících členů spolku Příbramští betlemáři a dlouholetým kronikářem obce Hřiměždice. Zúčastňoval se pravidelně regionálních výstav. Jeho kresby z koncentračních táborů jsou součástí stále expozice v Památníku Sachsenhausen a Oranienburg. Zemřel v Příbrami.