Seznam skupin | Úvodní strana | Seznam hudebníků

Alois Škarka portrait
narození
1. 5. 1922
úmrtí
26. 8. 1992
působení
Pěvecké Sdružení Severočeských Učitelů (?) /dirigent 1953-91, sbormistr/
informace o hudebníkovi

Narodil se v Košicích na Kutnohorsku. Zde navštěvoval základní školu a od roku 1933 byl studentem kutnohorského gymnasia. Po maturitě uvažoval o studiu na filosofické fakultě Univerzity Karlovy, ale uzavření vysokých škol v roce 1939 změnilo jeho plány. Navíc byl 1. října 1942 poslán na nucené práce do Rakouska. Po válce v roce 1949 absolvoval učitelský kurs na Karlově univerzitě v Praze.

Jeho prvním působištěm byla obec Komořany u Mostu. Členem Pěveckého sdružení severočeských učitelů v Mostě se stal v roce 1948 a následně v roce 1952 členem Pěveckého sdružení pražských učitelů (PSPU). V říjnu roku 1953, v době nejhlubší krize PSSU, přijal funkci sbormistra a uměleckého vedoucího PSSU. Přes veškeré potíže se pouští do práce. Dne 14. října 1953 byla první zkouška, 4. března 1954 první vystoupení. Pod tímto citlivým, ale průbojným a náročným sbormistrem se poda­řilo překonat obtíže a postavit činnost sdružení na novou organi­zační a uměleckou základnu. Byly vypracovány stanovy sdruženi, dů­sledně se vyžadovala a sledovala docházka, členem se mohl stát kaž­dý zpěvák, tedy i neučitel, který složil předepsané zkoušky a za­vázal se plnit stanovy PSSU. Tím se rozšířila členská základna, což se projevilo pozitivně na další činnosti sboru. Díky jeho cílevědomé práci, uměleckým schopnostem a přirozené lidské autoritě dokázal v poměrně krátké době vytvořit těleso, které svými uměleckými kvalitami patřilo mezi špičku ve sborovém zpěvu a to nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Teprve pád totalitního režimu v roce 1989, zvýšený zájem o poli­tické dění, možnost soukromého podnikání a starosti o sociální zajištění sebe a svých rodin vedly k poklesu zájmu o členství v PSSU. To vše, společně s projevující se zákeřnou chorobou, přivedla diri­genta a uměleckého vedoucího Aloise Škarku k tomu, že 6. února 1991 rezignoval na tuto funkci po více jak 38 letech jejího plněni. V prosinci roku 1990 řídil PSSU Most na vánočním koncertě naposledy. Krátce po abdikaci, 26. srpna 1992 zemřel.