Seznam skupin | Úvodní strana | Seznam hudebníků

Zdeněk Frélich portrait
působení
Pěvecké Sdružení Severočeských Učitelů (1. bas) /3. sbormistr, dirigent 1991-96, 2012-?/
informace o hudebníkovi

Narodil se v Chlumčanech u Loun. Po absolvování základní školy, hu­dební školy jako klavírista a po maturitě na lounském gymnáziu, studoval učitelství jazyka českého a ruského na pedagogickém in­stitutu v Karlových Varech. Tam také u profesora Bohumila Duška, poz­dějšího pedagoga na AMU v Praze studoval soukromě intonaci, har­monii a kontrapunkt. V tomto směru se později zdokonaloval u profesora Jaromíra Bažanta v Plzni. Pedagogickou praxi začal na ves­nické škole poblíž Stříbra a v Lounech. V Ústí nad Labem působil již jako profesor hudební výchovy na gymnáziu. Tehdy také dokončil dálkové studium hudební výchovy na katedře dějin hudby FF Univer­sity Karlovy v Praze ve třídě profesora Petra Ebena. Po malém za­stavení v Žatci se konečně dostává na střední pedagogickou školu do Mostu, kde působil několik let jako vyučující a zástupce ředi­tele. Působil také jako zastupuje ředitele školského úřadu v Mostě. Členem PSSU se stal v roce 1976, kdy ho přivedl jeho kolega Luboš Košťák. Alois Škarka brzy objevil jeho hudební schopnosti a ustanovil jej chorovodem a svým prvním zástupcem. Po abdikaci Aloise Škarky se stal dirigentem a uměleckým vedou­cím PSSU.