Seznam skupin | Úvodní strana | Seznam hudebníků

Vilém Liebig portrait
působení
Arcus (?)
Klub 49 (saxofon, zpěv)
informace o hudebníkovi


vzdálená přízeň Vilém Liebig (odkaz)
prastrýc Ladislav Liebig (odkaz)
prastrýc Jiří Liebig (odkaz)
vzdálená přízeň Slavomír Liebig (odkaz)
vzdálená přízeň Ladislav Liebig (odkaz)