Seznam skupin | Úvodní strana | Seznam hudebníků

Evžen Mates portrait
narození
17.11.1928
působení
Kaťuše (sbormistr)
Hudba Pohraniční Stráže (kapelník)
Dopraváček (sbormistr)
Dechová Hudba Osvětové Besedy (kapelník)
informace o hudebníkovi

Evžen Mates se narodil v Dolním Jiřetíně.

V šesti letech se začal učit na housle, v osmi letech na klavír a ve čtrnácti letech u profesora Traxla na lesní roh. Po válce nebylo možno přijmout všechny uchazeče o studium na konzervatoři, proto začal chodit soukromě na hodiny houslí, dirigování a skladby k profesoru Císařovi.

V roce 1949 nastoupil k SNB do Opavy, později k budějovické, chebské a nakonec karlovarské brigádě. Zde založil pěvecký sbor Kaťuše, který dvakrát za sebou vyhrál celostátní soutěž ve svém oboru. Po jedenáctiměsíčním kurzu ve VU PVS dosáhl hodnosti poručíka a pro svůj vřelý vztah k hudbě byl přeložen do Olomouce a ustanoven do funkce kapelníka hudby PS. Po roce působení (1. říjen 1953 - 31. říjen 1954) u této hudby se nechal z osobních důvodů přeložit k OPK Znojmo. Zde vedl při železničním uzlu ve Znojmě dětský pěvecký sbor Dopraváček. Po přestěhování do Mostu dirigoval 60členný dechový orchestr Osvětové besedy v Lomu u Mostu. Spolupracoval také s rozhlasem v Ústí nad Labem, kde PH Litoměřice nahrála pod jeho vedením několik jeho skladeb. S aktivní hudební činností skončil v roce 1982.